Piec do laminowania

Celem projektu, który rozpoczął się w grudniu 2016 roku, jest opracowanie prototypu innowacyjnego na skalę światową pieca do laminacji szkła w systemie próżniowym. W wyniku prac badawczo rozwojowych zostaną opracowane i wdrożone zupełnie nowe rozwiązania, które umożliwią zaimplementowanie, po raz pierwszy na rynku pieców, unikatowych cech i funkcjonalności.

Wyposażenie pieca w nowe, zaawansowane rozwiązania technologiczne typu:

-dualny systemem ogrzewania ( gazowo – elektryczny );
-instalację podciśnieniową odsysania powietrza;
-system próżniowy z możliwością indywidualnej kontroli ciśnienia każdej z tac laminacyjnych;
-system załadunku;
– system sterowania;
– modułową konstrukcję z możliwością powiększenia pieca;
– konstrukcję dwukomorową;
– systemem izolacji termicznej i chłodzenia wodnego;
– innowacyjne materiały izolacyjne;

będzie stanowiło o przełomowym rozwiązaniu na rynku szkła w ujęciu międzynarodowym. Ponadto umożliwi uzyskanie szeregu korzyści jakościowych, technologicznych jak również finansowych użytkownikom tej maszyny.

Inicjatywa opracowania innowacyjnego pieca do laminowania szkła wynika z zapotrzebowania na nowe technologie usprawniające przebieg procesu zgłaszane przez producentów szkła płaskiego. Rezultat z pewnością przyczyni się do usprawnienia działalności przedsiębiorstw produkcyjnych poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, obniżenie kosztów wytarzania, usprawnienie procesu i zwiększenie wydajności.

Piec skonstruowany w oparciu o nowe technologie stanowi całkowitą nowość na rynku międzynarodowym, stąd też koniecznym działaniem okazuje się przeprowadzenie badań przemysłowych w zakresie opracowania koncepcji planowanych do wdrożenia rozwiązań. Następnie w ramach prac rozwojowych piec wzbogacony o innowacyjne funkcjonalności zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistych w celu weryfikacji prawidłowego schematu działania i osiągnięcia założonych na etapie badań parametrów technicznych. Wnioskodawca mający bogate doświadczenie biznesowe i szerokie portfolio klientów, opiewające na ok 200 firm w branży szkła, planuje wdrożyć wyniki prac badawczo rozwojowych we własnej działalności gospodarczej.

Zakończenie prac i uruchomienie testowej produkcji na prototypie pieca planowane jest na kwiecień 2019 r.

Zapraszamy Państwa do przejrzenia zdjęć pokazujących poszczególne etapy budowy urządzenia.

Pliki do pobrania:

Rysunki techniczne pieca